135-yo’l bo’limi

Muzaffarov Zafar Ikromovich

135-yo’l bo’limi boshlig’i

Maxammadiyev Ne’mat Raxmatovich

135-yo’l bo’limi ustasi