Harakat xavfsizligini tashkil etish

Kaxxarov Zayniddin Yaxshilikovich

Harakat xavfsizligni tashkil etish bo’limi boshlig’i

Uralov Shavkat Mamadiyarovich

Harakat xavfsizligni tashkil etish bo’limi bosh mutaxassisi