Mexanizatsiya

Ermatov Sanjarbek Mavlyanov

Mexanizatsiya bo’limi boshlig’i

Karimov Ne`mat Norbutayevich

Mexanizatsiya bo’limi bosh mutaxassisi